Zmluva o poskytnutí služby – obstaranie zážitkového pobytu 

Akákoľvek podobnosť vzoru Zmluvy o poskytnutí služby – obstaraní zážitkového pobytu s reálne existujúcimi údajmi je čisto náhodná.

 

Vzor zmluvy

Neoddeliteľná časť zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky (VZP)

 

Poistenie

Základné poistenie účastníka do tábora je uzatvorené prostredníctvom Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, IČO: 35 709 332, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B (poskytovateľ produktov cestovného poistenia účastníkov)
 

Neoddeliteľná časť zmluvy – Základné poistenie účastníka tábora

Formulár – poistné krytie 

Formulár – informačný dokument

Formulár – všeobecné podmienky

Formulár – dojednanie