Ako vyplniť prihlášku?

 

Prihlášku je možné otvoriť a nasledovne stiahnuť pomocou odkazu nižšie. V závislosti na type stiahnutého súboru (PDF, Word) vyplňte editovateľné polia ručne, alebo pomocou počítača. V rámci jednej prihlášky je možné prihlásiť až 3-och účastníkov. Údaje v tabuľkách (bod. 4 prihlášky  – účastník / účastníci), vyplňujte prosím svedomito, nakoľko budú podkladom pre spracovanie cenovej kalkulácie pre Zmluvu!

Vyplnenú prihlášku zašlite buď na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo doporučene na korešpondenčnú adresu „ZVAM“ – Združenie všestranných aktivít pre mládež, Jasuschova 16, 040 23 Košice.

Poznámka: V prípade možnosti by organizátor preferoval elektronickú formu komunikácie, tzn. zaslanie Prihlášky e-mailom

Otvoriť, stiahnuť prihlášku tu:   

Prihláška

Prihláška

 

Ako vyplniť dotazník?

 

POZOR! dotazník je neoddeliteľnou súčasťou samotnej prihlášky, bez neho nebude prihláška akceptovaná. V prípade že ste do prihlášky uviedli viac ako jedného účastníka, je potrebné vyplniť dotazník ku každému jednému účastníkovi osobitne!

Dotazník je možné otvoriť a nasledovne stiahnuť pomocou odkazu nižšie. V závislosti na type stiahnutého súboru (PDF, Word) vyplňte editovateľné polia ručne, alebo pomocou počítača. Pozorne si prosím prečítajte texty a poznámky u jednotlivých bodov dotazníku a vyplňujte len tie body dotazníku, ktoré sa týkajú prihlasovaného účastníka.

Vyplnený dotazník / dotazníky zašlite spolu s prihláškou buď na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo doporučene na korešpondenčnú adresu „ZVAM“ – Združenie všestranných aktivít pre mládež, Jasuschova 16, 040 23 Košice.

Poznámka: V prípade možnosti by organizátor preferoval elektronickú formu komunikácie, tzn. zaslanie Prihlášky e-mailom

Otvoriť, stiahnuť dotazník tu:    

Dotazník

Dotazník

 

Ako vyplniť Vyhlásenie rodiča?

 

Dotazník je možné otvoriť a nasledovne stiahnuť pomocou „link?, pictogram?“ nižšie. Pozorne si prosím prečítajte jednotlivé časti vyhlásenia, vyplňte editovateľné polia a svoj súhlas vo vyhlásení potvrďte podpisom

Poučenie:

Bez doručenia tohto vyhlásenia s dátumom podpisu nie starším ako jeden deň pred termínom nástupu do tábora, nebude môcť Vaše dieťa vojenský zážitkový tábor Zóna ALFA 1 absolvovať, respektíve nebude môcť do tábora nastúpiť! Preto odporúčame odovzdať toto vyplnené a podpísané vyhlásenie priamo pri registrácii po príchode do tábora v nástupný deň.
 

Vyhlásenie rodiča