Ako postupovať pri prihlasovaní dieťaťa, mládežníka do nášho tábora Zóna ALFA 1:

V sekcii Prihláška si môžete stiahnuť formulár Záväznej prihlášky a Dotazníka účastníka buď v PDF formáte pokiaľ chcete tuto prihlášku a dotazník vypísať ručne a zaslať poštou, alebo vo formáte Microsoft Word pokiaľ túto prihlášku a dotazník chcete vypísať na počítači a následne zaslať e-mailom.

Vyplnenú Záväznú prihlášku a dotazník účastníka zašlite tak ako už bolo spomenuté buď na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo doporučene na korešpondenčnú adresu „ZVAM“ – Združenie všestranných aktivít pre mládež, Jasuschova 16, 040 23 Košice.

V prípade možnosti by organizátor preferoval elektronickú formu komunikácie, tzn. zaslanie Záväznej prihlášky a Dotazníka účastníka e-mailom

Poznámka:

POZOR! pri zaslaní záväznej prihlášky je nutné zaslať taktiež dotazník účastníka nakoľko je neoddeliteľnou súčasťou samotnej prihlášky!

Po prijatí Vašej prihlášky Vám spravidla do 48 hod; nie však pozdejšie ako do 3 dní, zašleme vyjadrenie k tejto prihláške. V prípade kladného vyjadrenia – ovplyvnené voľnými kapacitami pre Vami vybrané turnusy, Vám bude zaslané potvrdenie o akceptácii Záväznej prihlášky spoločne so Zmluvou o poskytnutí služby – Obstaraní zážitkového pobytu s neoddeliteľnou súčasťou zmluvy – všeobecnými Zmluvnými podmienkami. Tieto dôležité dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke tábora www. zonaalfa1.sk v sekcii „Zmluvy a podmienky“  (odkaz: https://www.zonaalfa1.sk/podmienky)

V prípade, že by na Vami vybraný turnus už neboli voľné kapacity, budú Vám organizátorom navrhnuté dva varianty a to buď náhradný turnus, alebo možnosť zaradenia ako náhradníka do Vami pôvodne vybraného turnusu.