Auto: Ako primárna doprava do vojenského zážitkového tábora Zóna ALFA 1, je preferovaná individuálna automobilová doprava. V prípade využitia takéhoto druhu dopravy sú pre sprevádzajúcich účastníka pripravené odstavné parkoviská dislokované v blízkosti samotného areálu. Organizácia parkovania bude riadená a zabezpečená usporiadateľmi – organizátorom tábora a to už smerovaním z obce Jasenie - prístupovej cesty do areálu tábora.

Verejná doprava: Ďalším typom dopravy je vlaková, alebo autobusová doprava, čo je taktiež individuálny spôsob dopravy. V prípade že sa rodičia – zákonný zástupcovia účastníka rozhodnú využiť vlakovú dopravu, je cieľovou stanicou stanica „Predajná“. Trasy smerovania do tejto cieľovej stanice sú od B. Bystrice a Červenej skaly. Príchod do tejto cieľovej stanice je potrebné naplánovať tak, aby na transfer zo stanice do tábora mohol účastník využiť hromadný zvoz organizovaný usporiadateľom tábora (pozn.: plánované odchody zvozovej dopravy budú upresnené nie pozdejšie ako 14 dní pred nástupom do tábora na webovej stránke tábora). V prípade využitia autobusovej dopravy (diaľkovej autobusovej dopravy) či už zo smeru Bratislava, Žilina či Košice, je taktiež cieľovou stanicou „Predajná, pri moste“. Všetky ostatné pokyny sú totožné ako u vlakovej dopravy. Na plánovanie vlakových, alebo autobusových spojov je možné využiť stránku: https://cp.hnonline.sk

Poznámka:

v prípade, že účastník (rodičia – zákonný zástupcovia účastníka) sa rozhodnú využiť vlakovú, alebo autobusovú dopravu, je potrebné zabezpečiť pre účastníka spätný cestovný lístok, prípadne finančnú hotovosť na zakúpenie tohto spätného cestovného lístka. Táto finančná hotovosť bude počas pobytu účastníka v tábore uložená u organizátora.

UPOZORNENIE: Organizátor nezabezpečuje kúpu spiatočného cestovného lístka.

 

Prístupové cesty pre individuálnu automobilovú dopravu

Smer od Košíc Smer od Lučenca
   

 

Smer od Bratislavy

 

Smer od Žiliny