Fenoménom dnešnej doby sa stáva pojem „Digitálna samota detí“.

Akú hrozbu predstavuje táto novovzniknutá diagnóza?

Dnešný svet plný technológií má veľký vplyv na mladú generáciu. Predovšetkým neustále pripojenie detí na techniku, stále narastajúca doba strávená pred obrazovkami môže spôsobiť stavy osamelosti až depresie.

Doposiaľ zverejnené vedecké štúdie jednoznačne poukazujú na jedinú efektívnu možnosť riešenia tohto problému a to motivovať mladých ľudí k zmene pomeru doby strávenej v on-line hrách / komunikácie na sociálnych sieťach a reálnom živote. Ide o to, nájsť spôsob kedy je „hráč“, „používateľ sociálnych sietí“ ochotný vymeniť virtuálne prostredie za reálny život.

A tu prichádzame s projektom, kedy deťom a mládeži ponúkame možnosť nenásilného prechodu z virtuálneho prostredia do reálneho života. Ponúkame získanie reálneho pohľadu na hry s námetom vojenských misií, ktoré mládež zažíva pri počítači. Našim zámerom je formou atraktívneho programu a hier transformovať súčasné počítačové hry do reality„skús si to na vlastnej koži“, s cieľom aspoň na čas zabudnúť na obrazovky počítačov, tabletov a mobilov. Misie s vopred pripraveným scenárom pod vedením skúsených inštruktorov sú plnené formou zážitkových hier. Cieľom je jednoznačne využiť tieto zážitkové hry na uvedomenie si reality, potreby priateľstva, sily kolektívu a osobnej zodpovednosti, nie na násilie a „virtuálne odoberanie životov“ v prostredí technológií spôsobujúcich úzkosť a súčasnú závislosť na týchto on-line hrách. V neposlednom rade chceme napomôcť mladej generácií k návratu k bežnej ľudskej komunikácii.

Toto všetko sa odohráva pomocou overeného spôsobu, „vojenského režimu“ metódy vskutku potvrdenej.

O tom že tato problematika sa stáva vážnou záležitosťou pojednáva rad príspevkov zverejnených na internetových stránkach. Ako príklad vyberáme z portálu Aktuality.sk