Predovšetkým primeranou náročnosťou, „otcovským“ až kamarátskym prístupom a dokonale pripraveným programom táborových pobytov.

Už pri zrode samotného projektu bolo hlavnou myšlienkou vytvorenie komplexného programu táborového pobytu, postupne gradujúceho, s cieľom získavania vždy nových vedomostí, skúseností a zručností pre každý nasledujúci táborový pobyt – „výcvikový cyklus“. Reálne využitie týchto nových vedomostí, skúseností a zručností je mimo iné spočiatku zúročené v zážitkových hrách s vojenskou tematikou, konaných na záver táborového pobytu – „výcvikového cyklu“, ako jeho vyvrcholenie. Tieto zážitkové HRY s vojenskou tematikou postupne prerastajú na plnenie náročnejších zážitkových vojenských MISIÍ s prepracovaným scenárom z námetov niektorých „normálnych“ počítačových hier. Náročnosť plnenia zážitkových vojenských MISIÍ je daná fyzickým vekom a počtom absolvovaných táborových pobytov – „výcvikových cyklov“ účastníka. Je potrebné však v prvom rade zdôrazniť, že aj keď sa jedná o proces prípravy a plnenia MISIÍ s bojovou tematikou, vždy to bude realizované formou zábavnej HRY úmernej veku účastníka s cieľom poznania reality a utvrdenia hodnôt získaných v nižších výcvikových cykloch tábora, ktoré už boli viac razí spomenuté: (čestnosť, priateľstvo, tímová práca, osobná zodpovednosť, zmysel pre poriadok, atď...). A čo je zo všetkého najdôležitejšie, otázka bezpečnosti detí a mládeže bude vždy na prvom mieste.