Cieľom je umožniť chlapcom a dievčatám prežiť nezabudnuteľnú a jedinečnú atmosféru v krásnej prírode stredného Slovenska, kde prostredníctvom atraktívnych hier a „vojenského režimu“ naučíme deti a mládež znova získať už takmer stratené normálne návyky pre každodenné činnosti ako:

  • osvojiť si poriadok a dochvíľnosť
  • postarať sa o seba v rôznych životných situáciách
  • zažiť silu kolektívu, silu priateľstva, silu tímovej práce
  • čestnosť, hrdosť, sebadôvera, sebadisciplína, obetavosť a zodpovednosť sú hodnoty, ktoré vyznávame, hodnoty, ktoré pomôžu každému účastníkovi nášho tábora posilniť nové kamarátstva

Snahou vojenského zážitkového tábora je nie len jednorazovo získať deti a mladých ľudí pre samotnú myšlienku a ciele projektu, ale v tejto myšlienke ich viesť a rozvíjať ju. Uvedený zámer je realizovaný radom motivačných prvkov, „prečo sa znova a znova vracať do tohto zážitkového tábora“.