Zóna ALFA 1 je zážitkový tábor pre deti a mládež. Čo ponúka takýto tábor?                

  • získanie poznatkov v oblasti prvej pomoci, orientácie v teréne, streleckej prípravy, vojenských zručností a prežitia v prírode,
  • získanie schopnosti dokázať reagovať v rôznych aj nebezpečných životných situáciách,
  • získanie reálneho pohľadu na hry s námetom vojenských misií, ktoré mládež zažíva pri počítači. Zámerom je formou atraktívneho programu a hier transformovať súčasné počítačové hry do reality – „skús si to na vlastnej koži“. Misie s vopred pripraveným scenárom pod vedením skúsených inštruktorov sú plnené formou zážitkových hier. Využiť tieto hry na uvedomenie si reality, potreby priateľstva, sily kolektívu a osobnej zodpovednosti, nie na násilie a „virtuálne odoberanie životov“. Na prvom mieste je vždy dokonalá príprava a bezpečnosť,
  • prežiť nezabudnuteľných 9 dní bez moderných výdobytkov doby, ako je mobil, tablet, počítač a internet – to je ten správny liek na neduh súčasnej doby - diagnózu „Digitálna samota“. Doprajme našim deťom, aby zažili táborovú atmosféru, ktorú sme zažili my, ich rodičia