Podmienky pre vyplatenie príspevku na rekreáciu sú uvedené v § 152a Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, kde sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu.

zdroj: http://www.epi.sk/zz/2001-311

Príspevok na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu, ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 2019  môžete využiť aj za pobyt vášho dieťaťa v našom tábore. Je to naozaj jednoduché.

Ako na to?

  • Pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v nej najmenej 24 mesiacov? (pozn. presnú informáciu vám poskytne váš zamestnávateľ.)
  • Vedeli ste, že príspevok môžete využiť aj na pobyt vášho dieťaťa v našom tábore?
  • Čo je podmienkou preplatenia príspevku na náš tábor? (podmienkou zo zákona je, aby dieťa zamestnanca navštevovalo základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom).
  • Vystavíme vám potvrdenie (účtovný doklad) s vašim menom tak, aby ste si ho vedeli nechať preplatiť. (Pozn. o potvrdenie pre zamestnávateľa môžete požiadať v dotazníku účastníka, bod.2)
  • V prípade viacerých zamestnancov jedného zamestnávateľa radi vystavíme jednu, súhrnnú faktúru. Sme za znižovanie byrokracie.
  • Šetrite na poplatkoch a províziách. Nepožadujeme žiadne poplatky ani provízie.
  • Príspevok zamestnávateľa je vo výške 55 %, maximálne do sumy 275 eur ročne. U zamestnávateľa si teda preplatíte 55 % z celkovej zmluvnej ceny, ktorú ste za zážitkový tábor pre svoje dieťa zaplatili.
  • Musíte tak urobiť do 30 dní od skončenia pobytu. Jednoducho zamestnávateľovi predložíte potvrdenie (účtovný doklad), ktorý sme vám vystavili.
  • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.